Fed plánuje udržať veľkú súvahu aj naďalej

Fed v piatok potešil akciové býky

Americký Fed pred víkendom oznámil, že z dlhodobého hľadiska bude mať oveľa väčšiu súvahu (rozumej bude mať nakúpených viac aktív – dlhopisov a hypotekárnych cenných papierov), ako pred finančnou krízou. Potvrdzuje tak svoje januárové vyhlásenie o tom, že súčasný predaj dlhopisov zo svojej súvahy (quantitative tightening) pravdepodobne skončí oveľa skôr, ako to Fed interpretoval ešte v minulom roku.

V pravidelnom polročnom reporte Americkej centrálnej banky pred Kongresom v piatok Fed povedal, že súvaha sa už (nikdy) nevráti na úrovne z roku 2007, pretože komerčné banky chcú držať viac rezerv po finančnej kríze.

Obchodovanie na burze bolo v piatok pozitívne a akciové indexy zatvorili na nových swingových maximách, keďže tento report potvrdzuje holubičiu náladu vo Fede.

Guvernéri vo Fede sa bránia napríklad aj faktom, že aktuálna výška súvahy predstavuje oveľa nižší pomer k HDP, ako je to u iných centrálnych bánk. To je pravda, ja Japoncov teda rozhodne nemajú, pretože Bank of Japan už vlastní dlhopisy a ETF vo väčšom objeme, ako je celé Japonské HDP!

Po finančnej kríze začala súvaha Fedu prudko rásť, keďže centrálna banka oznámila programy kvantitatívneho uvoľňovania a z úrovne 900 mld. USD narástla až na 4.5 bilióna v roku 2014. V roku 2006 tvorila súvaha 6% Amerického HDP, pričom v roku 2015 to už bolo až 25% HDP.

Vývoj súvahy Amerického Fedu

suvaha fedu

Komerčné banky musia držať vyššie rezervy ako pred krízou, vzhľadom na nové, prísnejšie regulácie. To môže naznačovať aj fakt, že banky sa snažia dodržiavať lepší risk manažment a držať viac likvidity, než pred krízou. V prípade ďalšej finančnej paniky tak budú môcť byť lepšie pripravené na pokles ekonomiky, alebo finančných trhov.

Investovanie do akcií pokračuje v rastovom režime a index SP500 je v zisku už takmer 20% od vianočných miním, pričom však aktuálny prudký nárast väčšina analytikov považuje za nezdravý a volajú po korekcii. V každom prípade, holubičí Fed by mal udržovať dlhodobý rastový trend na akciách v platnosti aj naďalej.

Štítky:

Tieto správy, komentáre a analýzy slúžia výhradne ako nástroj na vzdelávanie a nemožno ich považovať za investičné rady. Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. 

Komentáre