Z čoho sa skladá Škola Tradingu?

Náš kurz pozostáva zo štyroch hlavných sekcií a podrobný rozpis nájdete nižšie na stránke

Úvod do obchodovania

Začiatky v obchodovaní bývajú ťažké a preto sa vám ich budeme snažiť výrazne uľahčiť. Prvá sekcia sa preto venuje práve základom obchodovania a vysvetlíme si všetky potrebné pojmy a ukážeme si ako pracovať s najpoužívanejšou platformou na trading - Metatrader 4.

Osnova sekcie:

1. Forex – všeobecná charakteristika
2. Contracts for Difference – všeobecná charakteristika
3. Metatrader 4 – základná manipulácia

Fundamentálna analýza

Kurz fundamentálna analýza je zameraný hlavne na makroekonomickú situáciu, ktorá ovplyvňuje dianie na finančných trhoch, či už na Forexe, akciách, komoditách, alebo dlhopisoch.

Postupne sa v tomto kurze zoznámime so všetkými hlavnými makroekonomickými veličinami, ako je inflácia, úrokové sadzby, monetárna a fiškálna politika a rôzne iné, ktoré spôsobujú dlhodobé trendy na finančných aktívach.

Venovať sa budeme aj makroekonomickému kalendáru, ktorý zase vytvára krátkodobú volatilitu a obchodné príležitosti. Fundamentálna analýza bude predstavená a rozoberaná na všetkých spomenutých aktívach – teda ukážeme si ako vplýva na Forex, dlhopisy, akcie a komodity. Podrobne si preberieme aj charakteristiky a definície jednotlivých trhov.

Kurz je navyše pravidelne aktualizovaný a preto sa nemôže stať, že sa učíte neaktuálne informácie.

Osnova sekcie:

1. Makroekonomický kalendár – hlavné dáta vplývajúce na trhy
2. Monetárna politika – všeobecná charakteristika, Carry Trades, Fed funds verzus ostatné sadzby
3. Monetárna politika – aktuálna situácia v USA
4. Monetárna politika – aktuálna situácia v EU
5. Monetárna politika – aktuálna situácia v UK, Japonsko
6. Monetárna politika – aktuálna situácia Kanada, NZD a AUD
7. Inflácia – všeobecná charakteristika, inflačné indexy
8. Inflácia – úrokový a inflačný swap, ochrana voči inflácii
9. Inflácia – skladba portfólia počas inflácie a počas deflácie
10. Dlhopisy - všeobecná charakteristika. Dlhopisová krivka, výnos dlhopisu
11. Dlhopisy – Tips a Inflation Breakeven
12. Dlhopisy – Flattener a Steepener (tvar dlhopisovej krivky)
13. Akciové trhy – všeobecná charakteristika, indexy
14. Akciové trhy – aktuálna situácia v USA

Úspešné zvládnutie tejto časti vám pomôže identifikovať aktuálne obchodné, alebo investičné príležitosti na finančných trhoch z pohľadu fundamentálnej analýzy. Budete vedieť detailne rozlíšiť a charakterizovať jednotlivé finančné aktíva a čo ovplyvňuje ich obchodovanie.

Technická analýza

Sekcia technickej analýzy sa venuje len a len grafom. Od úvodných videí, kde si predstavíme technickú analýzu ako takú sa následne dostaneme k zložitejším technickým obrazcom (tzv. patterny), sviečkovým formáciám, indikátorom, divergenciám a ďalším nástrojom technickej analýzy. Výstupom z kurzu bude detailné porozumenie ako analyzovať grafy a obchodovať na základe technickej analýzy.

Osnova sekcie:

1. Úvod do technickej analýzy – definícia TA, výber grafu, time framu
2. Úvod do technickej analýzy – definícia trendu, obchodovanie v trende a po ukončení trendu
3. Úvod do technickej analýzy – supporty a rezistencie
4. Úvod do technickej analýzy – kĺzavé priemery
5. Úvod do technickej analýzy – indikátory – všeobecná charakteristika
6. Úvod do technickej analýzy – indikátory - MACD
7. Úvod do technickej analýzy – indikátory - RSI
8. Úvod do technickej analýzy – indikátory - OBV
9. Úvod do technickej analýzy – indikátory - Stochastics
10. Pokročilá technická analýza – patterny a formácie
11. Pokročilá technická analýza – patterny a formácie
12. Pokročilá technická analýza – patterny a formácie
13. Pokročilá technická analýza – sviečkové formácie
14. Pokročilá technická analýza – sviečkové formácie
15. Pokročilá technická analýza – Fibonacci
16. Pokročilá technická analýza – divergencie
17. Tvorba obchodnej stratégie

Úspešné zvládnutie tejto časti vám pomôže identifikovať aktuálne obchodné, alebo investičné príležitosti na finančných trhoch z pohľadu technickej analýzy.

Psychológia obchodovania

Sekcia psychologickej analýzy sa venuje hlavne najčastejším chybám a problémom, ktoré vplývajú na výkon obchodníka a tým pádom aj na jeho výsledky (vo veľkej časti negatívne). Zvládnuť svoje vlastné emócie pri obchodovaní je tou najťažšou úlohou a práve v tejto časti sa budeme snažiť naučiť klientov ako na to. Sem patrí aj správny money manažment, pretože jeho nedodržiavaním končia často krát ľudia vo veľlkých stratách.

Osnova sekcie:

1. Psychológia obchodovania a brzdy pri obchodovaní
2. Správny money manažment

Úspešné zvládnutie tejto časti vám pomôže zvládať emócie pri obchodovaní a dodržiavať vami zadefinovaný money manažment.

 

Prečo sa vzdelávať práve s nami?

Vysvetľuje hlavný lektor Ing. Peter Bukov

Prihláste sa na kurz Školy Tradingu ešte dnes

A naučte sa profesionálne obchodovať!